มุ่งหมายที่เจ้าหน้าที่ของวิทยุทีวีที่โรงเรียนที่ถูกสร้างขึ้นจาก TBS !

TOHO GAKUEN Media Training College ที่อบรมสั่งสอนเจ้าหน้าที่รายการการผลิตของวิทยุทีวี ก่อตั้งโรงเรียนที่สำนักงานใหญ่ธุรกิจการศึกษาก่อตั้งของ TBS ในฐานะผู้ที่เป็นแม่ และให้กำเนิดผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากถึงอาวุธด้วยโนฮาวการศึกษาที่ "โรงเรียนที่เกิดจากสถานที่เกิดเหตุของความบันเทิง" เท่านั้นและท่อหนากับวงการ เจอกับผู้สำเร็จการศึกษาของ TOHO GAKUEN ที่ทุกสถานที่เกิดเหตุของวงการ “ ได้! ถึงพูดว่า " ก็ ยิ่งไม่ใช่การกล่าวเกินจริง ยิ่งถูกมีส่วนขับเคลื่อนทุกคน

โรงเรียนหลักถูก " Applied Professional Postsecondary Course" รับรอง!
" Applied Professional Postsecondary Course" เป็นระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรับรอง และสนับสนุนภาควิชาให้การศึกษาเชิงองค์กรเกี่ยวกับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำงานจริงในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางและทักษะเพื่อที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเพาะปลูกความสามารถซึ่งเฉพาะทางซึ่งจำเป็นสำหรับอาชีพ

ภาพเคลื่อนไหว TOHO GAKUEN Media Training College โรงเรียนการแนะนำ

ที่โรงเรียนที่ถูกสร้างขึ้นจาก TBS
มุ่งหมายที่เจ้าหน้าที่ของวิทยุทีวี!

TOHO GAKUEN Media Training College ที่อบรมสั่งสอนเจ้าหน้าที่รายการการผลิตของวิทยุทีวี ก่อตั้งโรงเรียนที่สำนักงานใหญ่ธุรกิจการศึกษาก่อตั้งของ TBS ในฐานะผู้ที่เป็นแม่ และให้กำเนิดผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากถึงอาวุธด้วยโนฮาวการศึกษาที่ "โรงเรียนที่เกิดจากสถานที่เกิดเหตุของความบันเทิง" เท่านั้นและท่อหนากับวงการ เจอกับผู้สำเร็จการศึกษาของ TOHO GAKUEN ที่ทุกสถานที่เกิดเหตุของวงการ “ ได้! ถึงพูดว่า " ก็ ยิ่งไม่ใช่การกล่าวเกินจริง ยิ่งถูกมีส่วนขับเคลื่อนทุกคน

โรงเรียนหลักถูก " Applied Professional Postsecondary Course" รับรอง!
" Applied Professional Postsecondary Course" เป็นระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรับรอง และสนับสนุนภาควิชาให้การศึกษาเชิงองค์กรเกี่ยวกับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำงานจริงในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางและทักษะเพื่อที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเพาะปลูกความสามารถซึ่งเฉพาะทางซึ่งจำเป็นสำหรับอาชีพ

Subject ภาควิชาการแนะนำ

แนะนำภาควิชาของ TOHO GAKUEN Media Training College และงานตั้งเป้าหมาย!

 • ภาควิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการดารา นักเขียนการออกอากาศ

  ภาควิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ผู้อำนวยการนักเขียนการออกอากาศ
  ผู้ผลิตผู้จัดการดารา
  เครื่องจับเวลาโต๊ะรายการการผลิตนักเขียนบท
  นักวิจัยผู้สร้างภาพ

  ผู้อำนวยการ
  นักเขียนการออกอากาศ
  ผู้จัดการดารา
  ผู้ผลิต
  เครื่องจับเวลา
  โต๊ะรายการการผลิต
  นักเขียนบทนักวิจัย
  ผู้สร้างภาพ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีรายการโทรทัศน์ ผู้อำนวยการภาพ ช่างภาพทีวี ผู้อำนวยการด้านเทคนิค

  ภาควิชาเทคโนโลยีรายการโทรทัศน์

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ช่างภาพบรรณาธิการภาพทีวี
  ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
  video engineer sending out สถานีกระจายเสียงรายการ
  วิศวกรด้านภาพที่แสดงสดนักออกแบบเสื้อผ้า &
  วิศวกรเว็บไซต์การส่ง

  ช่างภาพทีวี
  บรรณาธิการภาพ
  ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
  video engineer
  sending out สถานีกระจายเสียงรายการ
  วิศวกรด้านภาพที่แสดงสดนักออกแบบเสื้อผ้า &
  วิศวกรเว็บไซต์การส่ง

 • ภาควิชาการออกแบบการจัดแสง คนคุมเครื่องการเขียน นักการส่องไฟเวที ผู้อำนวยการการเขียน

  ภาควิชาการออกแบบการจัดแสง

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ผู้อำนวยการการเขียน
  นักนักออกแบบเสื้อผ้าการเขียนการส่องไฟเวที
  คนคุมเครื่องการเขียน
  คนคุมเครื่อง pin spot
  คนคุมเครื่องการย้ายไฟ
  นักออกแบบเสื้อผ้าแสงช่องว่างผู้กำกับ &

  ผู้อำนวยการการเขียน
  นักออกแบบเสื้อผ้าการเขียน
  นักการส่องไฟเวที
  คนคุมเครื่องการเขียน
  คนคุมเครื่อง pin spot
  คนคุมเครื่องการย้ายไฟ
  นักออกแบบเสื้อผ้าแสงช่องว่างผู้กำกับ &

 • ภาควิชาการออกแบบศิลป์ นักออกแบบเสื้อผ้าศิลปะ ผู้ผลิตศิลปะ อุปกรณ์เล็กๆ stage setting

  ภาควิชาการออกแบบศิลป์

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักออกแบบเสื้อผ้าศิลปะผู้ผลิตศิลปะ
  stage setting อุปกรณ์เล็กๆ การตกแต่งการหล่อขึ้นรูปจิโดะกุ
  ชุดแต่งกายการทำให้ส่องสว่างการคืบหน้าศิลปะเจ้าหน้าที่ภาพยนตร์ศิลปะ
  เจ้าหน้าที่เวทีศิลปะเจ้าหน้าที่คอนเสิร์ตศิลปะ

  นักออกแบบเสื้อผ้าศิลปะ
  ผู้ผลิตศิลปะ
  stage setting อุปกรณ์เล็กๆ การตกแต่ง
  การหล่อขึ้นรูปจิโดะกุชุดแต่งกาย
  การทำให้ส่องสว่างการคืบหน้าศิลปะ
  เจ้าหน้าที่ภาพยนตร์ศิลปะ
  เจ้าหน้าที่เวทีศิลปะ
  เจ้าหน้าที่คอนเสิร์ตศิลปะ

 • ภาควิชาเสียงประกอบและซาวน์เอฟเฟค เสียงทีวี ซาวด์เอฟเฟกต์ เครื่องปั่น MA

  ภาควิชาเสียงประกอบและซาวน์เอฟเฟค

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  เครื่องปั่นวิทยุผู้อำนวยการวิทยุ
  นักเขียนโครงสร้างผู้กำกับอะนิเมะเสียง
  นักออกแบบเสื้อผ้าการอัดเสียงเครื่องปั่นเสียง
  เสียงซาวด์เอฟเฟกต์เครื่องปั่น MA ทีวี

  ผู้อำนวยการวิทยุ
  เครื่องปั่นวิทยุนักเขียนโครงสร้าง
  ผู้กำกับอะนิเมะเสียง
  เครื่องปั่นการอัดเสียง
  นักออกแบบเสื้อผ้าเสียง
  เสียงทีวี
  ซาวด์เอฟเฟกต์เครื่องปั่น MA

Movie โรงเรียนภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว TOHO GAKUEN Media Training College โรงเรียนการแนะนำ

รายการภาพเคลื่อนไหว


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

สามารถเลือกบริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างตั้งแต่กำหนดการ

วัน เดือน ไฟ น้ำ ต้นไม้ เงิน ดิน

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานที่พิเศษ
เป็นฉบับพิเศษของการเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานโดยปกติ

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานของ TOHO GAKUEN Media Training College
มีประสบการณ์การเรียนจำลองได้!

งาน
การบรรทุกจนเต็มกิจกรรมร่วมสนุกที่สนุก และดี

การชุมนุมเพื่ออธิบายการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ความทุกข์ใจและคำถามแก้ไขที่นี่

TOHO GAKUEN Media Training College

TOHO GAKUEN Media Training College

รายการภาควิชา
รายการภาควิชา
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
คุณสมบัติการสนับสนุนการได้งาน /
คุณสมบัติการสนับสนุนการได้งาน /
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
การเดินทางและการจราจร
การเดินทางและการจราจร
 • สภาพอากาศที่ผ่านไป และบล็อก TOHO GAKUEN Media Training College ธรรมดาทั่วไป
 • จนกว่าทำละครทีวีได้
 • ... การทำกิจกรรมชมรม @ GOGO ... ส่วน & คลับการแนะนำกิจกรรม
 • ลัทธิริโฮะ อิอิดะทุกวันอาทิตย์ 24 นาฬิกา 0 นาที - 24 นาฬิกา 30 นาที