1. อันดับสูงที่สุด TOHO GAKUEN
 2. TOHO GAKUEN Film Techniques Training College

ถึงผู้สร้างที่มีส่วนขับเคลื่อนในสาขาภาพยนตร์ MV อะนิเมะ CG นวนิยายได้!

ที่ TOHO GAKUEN Film Techniques Training College ที่อบรมสั่งสอนผู้สร้างเช่นภาพยนตร์ MV ซีเอ็มอะนิเมะ CG นวนิยาย การฝึกงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อผลิตผลงานมีสาระ นอกจากนั้นการให้ยืมของเครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวกตกลงนอกเวลางานการเรียนด้วย! ทุ่มเทกับการผลิตผลงานมากพอ 2 ปีได้ ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับอะนิเมะ video director เพลงผู้บรรยายที่มีส่วนขับเคลื่อนอย่างแข็งขันเช่นนักแต่งนวนิยายเป็นต้นถ่ายทอดทักษะที่ถูกร้องขอไปตรงที่เกิดเหตุ

โรงเรียนหลักถูก " Applied Professional Postsecondary Course" รับรอง!
" Applied Professional Postsecondary Course" เป็นระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรับรอง และสนับสนุนภาควิชาให้การศึกษาเชิงองค์กรเกี่ยวกับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำงานจริงในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางและทักษะเพื่อที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเพาะปลูกความสามารถซึ่งเฉพาะทางซึ่งจำเป็นสำหรับอาชีพ

ภาพเคลื่อนไหว TOHO GAKUEN Film Techniques Training College โรงเรียนการแนะนำ

ด้วยสาขาของภาพยนตร์ MV อะนิเมะ CG นวนิยาย
ถึงผู้สร้างที่มีส่วนขับเคลื่อนได้!

ที่ TOHO GAKUEN Film Techniques Training College ที่อบรมสั่งสอนผู้สร้างเช่นภาพยนตร์ MV ซีเอ็มอะนิเมะนวนิยาย การฝึกงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อผลิตผลงานมีสาระ นอกจากนั้นการให้ยืมของเครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวกตกลงนอกเวลางานการเรียนด้วย! ทุ่มเทกับการผลิตผลงานมากพอ 2 ปีได้ ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับอะนิเมะ video director เพลงผู้บรรยายที่มีส่วนขับเคลื่อนอย่างแข็งขันเช่นนักแต่งนวนิยายเป็นต้นถ่ายทอดทักษะที่ถูกร้องขอไปตรงที่เกิดเหตุ

โรงเรียนหลักถูก " Applied Professional Postsecondary Course" รับรอง!
" Applied Professional Postsecondary Course" เป็นระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรับรอง และสนับสนุนภาควิชาให้การศึกษาเชิงองค์กรเกี่ยวกับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำงานจริงในการเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางและทักษะเพื่อที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเพาะปลูกความสามารถซึ่งเฉพาะทางซึ่งจำเป็นสำหรับอาชีพ

Subject ภาควิชาการแนะนำ

แนะนำภาควิชาของ TOHO GAKUEN Film Techniques Training College และงานตั้งเป้าหมาย!

 • ภาควิชาการผลิตภาพยนตร์์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ไฟแช็กบทภาพยนตร์ การถ่ายภาพการส่องไฟการอัดเสียง

  ภาควิชาการผลิตภาพยนตร์์

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ผู้กำกับภาพยนตร์ช่างภาพภาพยนตร์วิศวกรการส่องไฟ
  วิศวกรการอัดเสียงซาวด์เอฟเฟกต์การตัดต่อ
  scripter บทภาพยนตร์ไฟแช็ก
  การผลิตผู้ผลิตภาพยนตร์

  ผู้กำกับภาพยนตร์ช่างภาพภาพยนตร์
  วิศวกรการส่องไฟวิศวกรการอัดเสียง
  ซาวด์เอฟเฟกต์การตัดต่อ
  ไฟแช็กบทภาพยนตร์
  scripter การผลิต
  ผู้ผลิตภาพยนตร์

 • ภาควิชาภาพยนตร์โฆษณา video director เพลง ผู้อำนวยการซีเอ็ม ผู้อำนวยการภาพที่แสดงสด

  ภาควิชาภาพยนตร์โฆษณา

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  video director เพลง
  ผู้อำนวยการภาพที่แสดงสด
  ผู้อำนวยการรายการเพลง
  ผู้ผลิตเพลงวีดีโอ
  ผู้อำนวยการซีเอ็มผู้ผลิตซีเอ็ม
  videographer
  ผู้สร้าง title back
  graphic designer
  ช่างภาพภาพบรรณาธิการ
  การส่องไฟวิศวกรเว็บไซต์การส่ง

  ผู้ผลิตผู้อำนวยการผู้อำนวยการเพลง video director ภาพที่แสดงสดผู้ผลิตรายการเพลงผู้อำนวยการเพลงวีดีโอโฆษณาซีเอ็ม graphic designer videographer title back ผู้สร้างช่างภาพภาพบรรณาธิการการส่องไฟวิศวกรเว็บไซต์การส่ง

 • ภาควิชาแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก นักสร้างภาพการ์ตูน ผู้สร้าง CG ผู้กำกับอะนิเมะ

  ภาควิชาแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักสร้างภาพการ์ตูนผู้กำกับการวาดภาพ
  นักวาดภาพประกอบตัวแสดงการออกแบบ
  การคืบหน้าการผลิตการกำกับผู้กำกับอะนิเมะการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  การจัดโครงสีการถ่ายภาพ
  นักสร้างภาพการ์ตูน CG
  ผู้สร้าง CG

  นักสร้างภาพการ์ตูนผู้กำกับการวาดภาพ
  การออกแบบตัวแสดง
  นักวาดภาพประกอบการคืบหน้าการผลิต
  การกำกับผู้กำกับอะนิเมะการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  การจัดโครงสีการถ่ายภาพ
  นักสร้างภาพการ์ตูน CG
  ผู้สร้าง CG

 • ภาควิชานวนิยาย นักแต่งนวนิยาย นักเขียนไฟโนเวลล์ นักเขียนบทประพันธ์หนังสือการ์ตูน

  ภาควิชานวนิยาย

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักแต่งนวนิยายนักเขียนโนเวลล์นักเขียนบทประพันธ์หนังสือการ์ตูนเบาบาง
  ไฟแช็กเกมบทภาพยนตร์
  ไฟแช็กอะนิเมะบทภาพยนตร์
  นักเขียนนิตยสารไฟแช็กพี่ชาย Radhi โครงสร้าง

  นักแต่งนวนิยายนักเขียนโนเวลล์เบาบาง
  นักเขียนบทประพันธ์หนังสือการ์ตูน
  ไฟแช็กเกมบทภาพยนตร์
  ไฟแช็กอะนิเมะบทภาพยนตร์
  ไฟแช็กนิตยสาร
  นักเขียนพี่ชาย Radhi โครงสร้าง

 • ภาควิชาภาพยนตร์ VFX ความกระวนกระวายใจ component stereo ศิลปิน VFX ผู้สร้าง CG

  ภาควิชาภาพยนตร์ VFX

  ※มากกว่าลูกชาย เป็นภาควิชาเพื่อผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถานศึกษาวิชาชีพและคนในสังคม

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ความกระวนกระวายใจ component stereo ศิลปิน VFX
  ศิลปิน CG ผู้สร้างการมีผลบังคับใช้
  บรรณาธิการภาพผู้สร้างภาพ

  ความกระวนกระวายใจ component stereo
  ศิลปิน VFX
  ผู้สร้าง CG
  ศิลปินการมีผลบังคับใช้
  บรรณาธิการภาพ
  ผู้สร้างภาพ

Movie โรงเรียนภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว TOHO GAKUEN Film Techniques Training College โรงเรียนการแนะนำ

รายการภาพเคลื่อนไหว


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

สามารถเลือกบริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างตั้งแต่กำหนดการ

วัน เดือน ไฟ น้ำ ต้นไม้ เงิน ดิน

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานที่พิเศษ
เป็นฉบับพิเศษของการเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานโดยปกติ

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานของ TOHO GAKUEN Film Techniques Training College
มีประสบการณ์การเรียนจำลองได้!

งาน
การบรรทุกจนเต็มกิจกรรมร่วมสนุกที่สนุก และดี

การชุมนุมเพื่ออธิบายการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ความทุกข์ใจและคำถามแก้ไขที่นี่

TOHO GAKUEN Film Techniques Training College

TOHO GAKUEN Film Techniques Training College

รายการภาควิชา
รายการภาควิชา
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
การได้งานทำคุณสมบัติการเปิดตัวครั้งแรกการสนับสนุน /
การได้งานทำคุณสมบัติการเปิดตัวครั้งแรกการสนับสนุน /
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
การเดินทางและการจราจร
การเดินทางและการจราจร
 • บันทึกประจำวัน TOHO GAKUEN Film Techniques Training College บล็อกวิทยาลัย
 • ... การทำกิจกรรมชมรม @ GOGO ... ส่วน & คลับการแนะนำกิจกรรม
 • จนกว่าทำอะนิเมะได้
 • เรียน TOHO GAKUEN Film Techniques Training College presents 大久保 瑠美 Yuki Kuwahara ได้! โนเวลล์ไฟ!