1. อันดับสูงที่สุด TOHO GAKUEN
 2. TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College

อบรมสั่งสอนชิ้นหล่อ (ผู้แสดง) ที่มีส่วนขับเคลื่อนในวงการความบันเทิงได้
มุ่งสู่การเปิดตัวครั้งแรกระหว่างการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน!

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College (ชื่อที่ใช้กันทั่วไป: TOKYO ANNOUNCE GAKUIN ) ที่อบรมสั่งสอนชิ้นหล่อ (ผู้แสดง) ที่มีส่วนขับเคลื่อนในวงการความบันเทิงได้ มีการเรียนสนับสนุนการแสดงที่เรียนได้ครบจากพื้นฐานอย่างอุดมสมบูรณ์ การสนับสนุนการเปิดตัวครั้งแรกเช่นการทดสอบการแสดงในการศึกษาที่เชิญผู้รับผิดชอบบริษัทผลิตรายการเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินเป็นต้นที่เพิ่มเติมด้วย หลังผู้สำเร็จการศึกษาเช่นคุณ Teruyuki Tsuchida และคุณ Kanako Yanagihara ดารา 増田 俊樹 大久保 瑠美 ของนักพากย์ชาย มุ่งสู่การเปิดตัวครั้งแรกกันเถอะ!

ภาพเคลื่อนไหว TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College โรงเรียนการแนะนำ

อบรมสั่งสอนชิ้นหล่อ (ผู้แสดง) ที่มีส่วนขับเคลื่อนในวงการความบันเทิงได้ มุ่งสู่การเปิดตัวครั้งแรกระหว่างการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน!

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College (ชื่อที่ใช้กันทั่วไป: TOKYO ANNOUNCE GAKUIN ) ที่อบรมสั่งสอนชิ้นหล่อ (ผู้แสดง) ที่มีส่วนขับเคลื่อนในวงการความบันเทิงได้ มีการเรียนสนับสนุนการแสดงที่เรียนได้ครบจากพื้นฐานอย่างอุดมสมบูรณ์ การสนับสนุนการเปิดตัวครั้งแรกเช่นการทดสอบการแสดงในการศึกษาที่เชิญผู้รับผิดชอบบริษัทผลิตรายการเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินเป็นต้นที่เพิ่มเติมด้วย หลังผู้สำเร็จการศึกษาเช่นคุณ Teruyuki Tsuchida และคุณ Kanako Yanagihara ดารา 増田 俊樹 大久保 瑠美 ของนักพากย์ชาย มุ่งสู่การเปิดตัวครั้งแรกกันเถอะ!

Subject ภาควิชาการแนะนำ

แนะนำภาควิชาของ TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College และงานตั้งเป้าหมาย!

 • ภาควิชาการพากย์เสียง นักพากย์ชายอะนิเมะ นักพากย์ชายภาพข้างนอก นักพากย์ชายเกม

  ภาควิชาการพากย์เสียง

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักพากย์ชายอะนิเมะนักพากย์ชายภาพนักพากย์ชายเกมข้างนอก
  บุคลิกภาพผู้บรรยายวิทยุ
  นักแสดงชายนักร้องอะนิโซะนนักร้องเคียะระโซะน

  นักพากย์ชายอะนิเมะนักพากย์ชายภาพข้างนอก
  นักพากย์ชายเกมผู้บรรยาย
  บุคลิกภาพวิทยุ
  นักแสดงชายนักร้องอะนิโซะน
  นักร้องเคียะระโซะน

 • ภาควิชาการแสดงตลกและวาไรตี้ นักแสดงตลก ดาราความหลากหลาย นักร้อง

  ภาควิชาการแสดงตลกและวาไรตี้

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักแสดงตลกดาราความหลากหลายนักร้อง
  ผู้เชี่ยวชาญนักร้องอะนิโซะนนักแสดงตลกเรื่องสั้น
  MC ความหลากหลายรายการนักร้องเคียะระโซะน
  ฮีโร่ศิลปินนักพากย์ชาย
  YouTuber VTuber

  นักแสดงตลกดาราความหลากหลาย
  นักร้องนักร้องอะนิโซะน
  ผู้เชี่ยวชาญนักแสดงตลกเรื่องสั้น
  MC ความหลากหลายรายการนักร้องเคียะระโซะน
  ฮีโร่ศิลปินนักพากย์ชาย
  YouTuber VTuber

 • ภาควิชาการแสดง นักแสดงชายทีวี นักแสดงชายเวที ดาราภาพยนตร์

  ภาควิชาการแสดง

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักแสดงชายนักแสดงหญิงนักแสดงชายภาพ (ภาพยนตร์ละคร)
  นักแสดงชายเวทีนักแสดงชายการดำเนินการ
  นักแสดงชายละครเพลงโมเดล

  นักแสดงชายนักแสดงหญิงนักแสดงชายภาพ (ภาพยนตร์ละคร)
  นักแสดงชายเวทีนักแสดงชายการดำเนินการ
  นักแสดงชายละครเพลงโมเดล

 • ภาควิชาผู้ประกาศ ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว บุคลิกภาพวิทยุ

  ภาควิชาผู้ประกาศ

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  ผู้บรรยายผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าว
  DJ วิทยุบุคลิกภาพวิทยุ
  DJ ล้อสนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบอากาศดี
  MC สนามเบสบอลผู้ประกาศข่าวงาน
  MC พิธีแต่งงาน

  ผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าว
  ผู้บรรยาย
  บุคลิกภาพวิทยุ
  DJ วิทยุอากาศล้อ
  DJ สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบผู้ประกาศข่าวสนามเบสบอล
  MC งาน MC พิธีแต่งงาน

 • ภาควิชาการเต้นและการแสดง นักเต้นเวที นักเต้นด้านหลัง นักเต้นธีมปาร์ค

  ภาควิชาการเต้นและการแสดง

  [งานหลักตั้งเป้าหมาย]

  นักเต้นถนน
  ครูผู้สอนการเต้น
  นักเต้นด้านหลังนักเต้นธีมปาร์ค
  นักเต้นเวทีนักเต้นสงคราม
  นักออกแบบท่าเต้น
  นักเต้นนักร้องโมเดล

  นักเต้นถนน
  ครูผู้สอนการเต้น
  นักเต้นด้านหลัง
  นักเต้นธีมปาร์ค
  นักเต้นเวที
  นักเต้นสงคราม
  นักออกแบบท่าเต้น
  นักเต้น
  นักร้องโมเดล

Movie โรงเรียนภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College โรงเรียนการแนะนำ

รายการภาพเคลื่อนไหว


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

สามารถเลือกบริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างตั้งแต่กำหนดการ

วัน เดือน ไฟ น้ำ ต้นไม้ เงิน ดิน

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานที่พิเศษ
เป็นฉบับพิเศษของการเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานโดยปกติ

การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานของ TOKYO ANNOUNCE GAKUIN
มีประสบการณ์การเรียนจำลองได้!

งาน
การบรรทุกจนเต็มกิจกรรมร่วมสนุกที่สนุก และดี

การชุมนุมเพื่ออธิบายการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ความทุกข์ใจและคำถามแก้ไขที่นี่

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College

รายการภาควิชา
รายการภาควิชา
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
ภาพเคลื่อนไหวข่าว
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
การได้งานทำคุณสมบัติการเปิดตัวครั้งแรกการสนับสนุน /
การได้งานทำคุณสมบัติการเปิดตัวครั้งแรกการสนับสนุน /
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
เมนูตามกำหนดผู้มาเยี่ยม
การเดินทางและการจราจร
การเดินทางและการจราจร
 • บันทึกประจำวันบล็อกวิทยาลัยที่ TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College ที่เป็นทางการ
 • TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College Twitter
 • ... การทำกิจกรรมชมรม @ GOGO ... ส่วน & คลับการแนะนำกิจกรรม
 • จิตมหาสมุทรของ 増田 俊樹 โยะชิโนะริ มุระคะมิ
 • KANDAFUL RADIO คะนดะฟุรุเระอิดิโอะ ONAIR ทุกวันอาทิตย์ 0 นาฬิกา 30 นาที - 0 นาฬิกา 50 นาทีของธูป Nippon Broadcasting System FM93 AM1242 มะริ คะนดะเชือก
 • ลัทธิริโฮะ อิอิดะทุกวันอาทิตย์ 24 นาฬิกา 0 นาที - 24 นาฬิกา 30 นาที