การรับสมัครแบบทั่วไป (นักเรียนต่างชาติ)

หนังสือชี้ชวนนักเรียนต่างชาติมีกำหนดการแสดงต่อสาธารณะชนต้นเดือนเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2564 ปีพ.ศ. 2565

คนที่เข้าการรับสมัครผ่านการแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ทางที่หวังการเข้าโรงเรียนที่ TOHO GAKUEN ที่การพักอาศัยต่างประเทศอีกช่วยทำการสมัครที่การรับสมัครแบบทั่วไป ทำการรับสมัครแบบทั่วไปกับญี่ปุ่นที่ต่างประเทศ (เกาหลีไต้หวันฮ่องกง)

※มี "การเรียนต่อต่างประเทศ" สถานภาพในการพำนักอาศัย มากกว่า 80% การติดตามดูแลเป็นที่ปรารถนาในกรณีคนที่เรียนที่องค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ช่วยพูดเกี่ยวกับทางที่มีการติดตามดูแลน้อยกว่า 80%

วิธีการคัดเลือก

การพิจารณาจากเอกสาร: คัดเลือกเนื้อหาของเอกสารการสมัคร

※คนที่เข้าการรับสมัครแบบทั่วไปที่ทำในต่างประเทศ ผลงานของวิชาภาษาญี่ปุ่นของ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU) ถูกรวมไว้ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการคัดเลือกด้วย

การสอบข้อเขียน: ปัญหาภาษาญี่ปุ่นของระดับ Japanese Language Proficiency Test " N2"
short essay :เลือก 1 อันจากหัวข้อมากมาย และสรุปเป็นประโยคของระดับ 400 ตัวอักษร
การสัมภาษณ์  :ประเมินแรงจูงใจที่ประสงค์เป้าหมายในอนาคตความตั้งใจการศึกษาความสามารถภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป

※ภาควิชาการพากย์เสียงภาควิชาการแสดงภาควิชาผู้ประกาศของ TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College การอ่านต้นฉบับภาควิชาการแสดงตลกและวาไรตี้ช่วยทำการแสดงง่ายๆ ตอนที่การสัมภาษณ์

เอกสารยื่นการสมัคร

ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของรายการวิธีการอ่านค้นคว้าของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

วิธีการอ่านค้นคว้าของตาราง
ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

 
  ชื่อเอกสารการสมัครการส่ง หมายเหตุ
บัตรการสมัคร ติด ID photo
( 3cm สิ่งแนวยาว 4cm วาตูด้านข้างที่ถูกถ่ายภาพภายใน 6 เดือน)
บัตรค่าการคัดเลือกการยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชี 20,000 เยนที่ภาควิชาทั้งหมดร่วมกัน
ช่วยติดบนการโหวตการสมัครหลังจากการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยค่าการคัดเลือกกระดาษการโอนเงินเข้าบัญชี
ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ชื่อและนามสกุลกรอกตามหนังสือเดินทาง
เอกสารคำอธิบายค่าใช้จ่ายการจ่ายเงิน เอกสารคำอธิบายของการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเช่นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่าพำนักอาศัย
เอกสารที่แสดงการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ใบรับรองยอดเงินคงเหลือของผู้การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายหรือ,
ยืนยันการโอนเงินประวัติอาชีพการจ่ายเงินจากผู้การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายได้
โรงเรียนที่เคยศึกษามาการศึกษาขั้นสุดท้าย (โรงเรียนมัธยมปลาย
หรือกับประกาศนียบัตรของ) มหาวิทยาลัย
ใบรับรองผลการศึกษา
ถูกแสดง "ใบรับรองผลการศึกษา" " ประกาศนียบัตร" ของ Japanese translation หรือการแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน
(เกาหลีไต้หวันประเทศจีนเป็นไปได้ในฐานะต้นฉบับ)
ประเทศที่ประกาศนียบัตรไม่ถูกออกมีของจริงของ "ประกาศนียบัตร" มา
(ส่งสำเนาในกรณีไปรษณีย์ และไม่ส่งของจริง)
คนที่ทำการสมัครที่ความเป็นไปได้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย: ส่ง "ใบรับรองการได้รับวุฒิปริญญามีความเป็นไปได้" และ "ใบรับรองผลการศึกษา" ในกรณีโรงเรียนมัธยมปลายต่างประเทศ
ส่ง " report of investigation โรงเรียนมัธยมปลาย" ในกรณีโรงเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่น
ทันทีที่ทั้งหมดจบด้วย ส่ง "ประกาศนียบัตรโรงเรียนมัธยมปลาย"
ใบรับรองการทำให้สำเร็จมีความเป็นไปได้ของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
หรือเป็นใบรับรอง
อยู่ในทะบียนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น,
หรือคนอยู่ในทะบียนส่งเท่านั้น (การเปิดเป็นโมฆะ)
・ เข้าร่วมของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
ใบรับรองผลการศึกษา
อยู่ในทะบียนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น,
หรือคนอยู่ในทะบียนส่งเท่านั้น (การเปิดเป็นโมฆะ)
เอกสารที่แสดงความสามารถภาษาญี่ปุ่น
※คนที่ได้มา
นำของจริงมา (ส่งสำเนาในกรณีไปรษณีย์ และไม่ส่งของจริง)
A.ที่ 1 Japanese Language Proficiency Test ( JLPT ) ที่ 2 N1 ใบรับรองการสอบผ่านของ N2
B.ใบรับรองผลการศึกษาของวิชา (มากกว่า 200 คะแนน) ภาษาญี่ปุ่นของ Examination for Japanese University admission for International Students ( EJU )★
C.ใบรับรองผลการศึกษาของ BJT Business Japanese Proficiency Test (มากกว่า 400 คะแนน)
หนังสือเดินทาง นำของจริงมา (ส่งสำเนาในกรณีไปรษณีย์ และไม่ส่งของจริง)
คนที่ทำการสมัครจากต่างประเทศ: หน้าที่มีรูปกรณีกับประวัติของการมาญี่ปุ่นคัดลอกหน้าทั้งหมดที่มีสถิติของ emigration and immigration และช่วยส่ง
บัตรพำนักอาศัย นำของจริงมา (ส่งสำเนาในกรณีไปรษณีย์ และไม่ส่งของจริง)
คนที่ทำการสมัครจากต่างประเทศไม่จำเป็น
บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ นำของจริงมา (ส่งสำเนาในกรณีไปรษณีย์ และไม่ส่งของจริง)
คนที่ทำการสมัครจากต่างประเทศไม่จำเป็น

※ช่วยส่งญี่ปุ่นที่แสดงการสมัครจากสถานศึกษาวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยให้ "หนังสือรับรองการอยู่ในทะเบียน" เช่นสถานศึกษาวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัย "การเข้าร่วม ใบรับรองผลการศึกษา" " หนังสืออธิบายเหตุผล (เหตุผลเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) รวมด้วย"
※อาจจะร้องขอการส่งของ "เอกสารที่ควรจะกลายเป็นการอ้างอิงอื่นนั้น" ตามต้องการ
※removal from a register และคนที่ถูกออกช่วยพูดเกี่ยวกับสถานศึกษาวิชาชีพและมหาวิทยาลัยโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นของญี่ปุ่นล่วงหน้า

⑨-เกี่ยวกับ "ใบรับรองผลการศึกษา B ของ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU)"
※เป็น 2 ปีวันหมดอายุของผลการทดสอบ "เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2562" ช่วยส่งใบรับรองผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ของการหามาได้ที่มากกว่า 200 คะแนนด้วยวิชาภาษาญี่ปุ่น) ท่ามกลางการสอบให้ "เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563" " เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2562"
※กรณีที่ใช้ผลผลงานของการสอบ "เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563" (คนที่รอคนการสอบเข้าที่มีกำหนดการและผลผลงาน) ช่วยส่งสำเนาของ admission ticket to an examination
※ถือโอกาสในระบบการจองของ "โปรแกรมนักเรียนต่างชาติการรับการส่งเสริมสนับสนุน" (เงินสนับสนุน Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology นักเรียนต่างชาตินักศึกษา) ได้เป็นการสอบ "เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563" " เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563"

เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง

ช่วยเข้าร่วมในการเข้าโรงเรียนและการชุมนุมเพื่ออธิบายการประชุมเพื่อปรึกษาหารือที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน ก่อนทำการสมัคร กรณีที่เข้าร่วมในต่างประเทศหรือคนที่อาศัยในที่ไกลไม่ได้ ช่วยติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ
ช่วยนำเอกสารการสมัครมาที่ < ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ > โดยไม่ส่งทางไปรษณีย์ (ใส่ในซองจดหมาย และไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวจริงนำมา) กรณีที่นำเอกสารไม่ได้มาให้ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศหรือคนที่อาศัยในที่ไกล ติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อล่วงหน้า แล้วช่วยส่งในจดหมายลงทะเบียนที่เรียบง่าย (จากต่างประเทศ EMS ) ※ไม่จ่ายคืนค่าการมอบคืนและการคัดเลือกของเอกสารส่ง นอกจากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงภาควิชาหลังการสมัครไม่ได้

การรับสมัครแบบทั่วไปที่ทำที่ญี่ปุ่น

ค่าการคัดเลือก

ใช้ร่วมกันได้กับภาควิชาทั้งหมด 20,000 เยน (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินมีภาระต่อผู้สมัคร ) ที่ไม่จ่ายคืนค่าการคัดเลือก ช่วยโอนค่าการคัดเลือกโดยใช้ค่าการคัดเลือกกระดาษการโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้เฉพาะสำหรับโรงเรียนนี้ที่เคาน์เตอร์บริการธนาคาร ติด " Ⓐ บัตรการยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชี" หลังการโอนเงินเข้าบัญชีบนการโหวตการสมัคร และช่วยทำการสมัคร

วิธีการสมัคร

จัดเตรียม "เอกสารจำเป็น" และช่วยส่งก่อนระยะเวลาที่รับการสมัคร
ช่วยนำการส่งยื่นเอกสารการสมัครมาที่ < ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ > โดยไม่ส่งทางไปรษณีย์ (ใส่ในซองจดหมาย และไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวจริงนำมา) แต่ กรณีที่นำเอกสารไม่ได้มาให้ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศหรือคนที่อาศัยในที่ไกล ติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อล่วงหน้า แล้วช่วยส่งในจดหมายลงทะเบียนที่เรียบง่าย (จากต่างประเทศ EMS )

กำหนดการการรับสมัครแบบทั่วไปการสอบที่ทำที่ญี่ปุ่น

ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของรายการวิธีการอ่านค้นคว้าของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

วิธีการอ่านค้นคว้าของตาราง
ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

 
 
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10
 
 
สถานที่จัดงาน ระยะเวลาที่รับการสมัคร
※เป็น must arrive ทั้งวันที่สุดกับแต่ละอินนิ่งด้วย
วันสอบ ของผลการคัดเลือก
วันส่งประกาศ
วันครบกำหนดการเข้าโรงเรียนขั้นตอนในการดำเนินการ
ที่ 1โตเกียว... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 12 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2563
ปีพ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 17 เดือนตุลาคม
ปีพ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม
ปีพ.ศ. 2563
วันพฤหัสที่ 12 เดือนพฤศจิกายน
ที่ 2โอซาก้า... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายนวันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายนวันพฤหัสที่ 10 เดือนธันวาคม
ที่ 3ฟุคุโอะคะ... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายนวันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายนวันพฤหัสที่ 10 เดือนธันวาคม
ที่ 4โตเกียว... วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายนวันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายนวันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม
ที่ 5โตเกียว... วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคมวันจันทร์ที่ 7 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2564
วันพฤหัสที่ 14 เดือนมกราคม
ที่ 6โตเกียว... วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม
วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2564
ปีพ.ศ. 2564
วันเสาร์ที่ 16 เดือนมกราคม
ปีพ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม
วันพฤหัสที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์
ที่ 7โตเกียว... วันพุธที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์วันพฤหัสที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์
ที่ 8โตเกียว... วันอังคารที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์วันพฤหัสที่ 11 เดือนมีนาคม
ที่ 9โตเกียว... วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 1 เดือนมีนาคม
วันเสาร์ที่ 6 เดือนมีนาคมวันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคมวันพฤหัสที่ 18 เดือนมีนาคม
ที่ 10โตเกียว... วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม
วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม
※ทีอีแอลเอา
วันที่ 20 เดือนมีนาคม (ดินการฉลอง) จูงวันที่ 20 เดือนมีนาคม (ดินการฉลอง)วันพฤหัสที่ 25 เดือนมีนาคม

※ช่วยยืนยันกับ admission ticket to an examination ที่ส่งหลังจากการรับการสมัครเอกสารให้ที่จัดงานการสอบเข้าและเวลา
※ส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ถึงผู้สมัคร (ไม่ทำเรื่องแจ้งในโทรศัพท์อีเมล)
※เพราะสถานการณ์การสมัคร อาจจะปิดการเสนอ จะแจ้งสถานการณ์ใหม่ล่าสุดให้ทราบจากโฮมเพจ

※ที่ 10 การจองทางโทรศัพท์จำเป็นสำหรับฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อภายใน 15 นาฬิกา 0 นาที - วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคมวันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม

การรับสมัครแบบทั่วไปที่ทำที่ต่างประเทศ (เกาหลีไต้หวันฮ่องกง)

ค่าการคัดเลือกวิธีการสมัคร

ช่วยติดต่อ < ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ > ก่อนนำมาใช้กับ
ภาควิชาทั้งหมดร่วมกัน และช่วยจัดเตรียมค่าการคัดเลือก 20,000 เยนเงินเยน (ไม่จ่ายคืนค่าการคัดเลือก) จัดเตรียม "เอกสารจำเป็น" และช่วยส่งไป < ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ > ที่ EMS ก่อนระยะเวลาที่รับการสมัคร
※ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่ได้รับวิชาภาษาญี่ปุ่นของ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU) ช่วยส่งใบรับรองผลการศึกษาของ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU) กับเอกสารการสมัคร คนที่ใบรับรองผลการศึกษาไม่ถูกออกช่วยส่งสำเนา admission ticket to an examination ของ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU)

กำหนดการการรับสมัครแบบทั่วไปการสอบที่ทำในต่างประเทศ

ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของรายการวิธีการอ่านค้นคว้าของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

วิธีการอ่านค้นคว้าของตาราง
ช่วยแสดงสไวพ์ (ลื่นด้านข้าง) ของตารางด้วยนิ้วทั้งซ้ายขวา

 
 
ไต้หวัน (ทะอิเพะอิ) ประเทศจีน (ฮ่องกง) เกาหลี (กรุงโซล)
 
สถานที่จัดงาน
 
ระยะเวลาที่รับการสมัคร
※เป็น must arrive ทั้งวันที่สุดกับแต่ละอินนิ่งด้วย
วันสอบ ของผลการคัดเลือก
วันส่งประกาศ
ขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียน
วันครบกำหนด
ไต้หวัน
(ทะอิเพะอิ)
... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563
ปีพ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน
ปีพ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
ปีพ.ศ. 2563
วันพฤหัสที่ 17 เดือนธันวาคม
ประเทศจีน
(ฮ่องกง)
... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 12 เดือนธันวาคมวันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2564
วันพฤหัสที่ 7 เดือนมกราคม
เกาหลี
(กรุงโซล)
... วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 7 เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ 19 เดือนธันวาคมวันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคมวันพฤหัสที่ 14 เดือนมกราคม

※ช่วยยืนยันกับ admission ticket to an examination ที่ส่งหลังจากการรับการสมัครเอกสารให้ที่จัดงานการสอบเข้าและเวลา
※ส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ถึงผู้สมัคร (ไม่ทำเรื่องแจ้งในโทรศัพท์อีเมล)
※หยุดงานการรับการสมัคร Sundays and holidays
※เพราะสถานการณ์การสมัคร อาจจะปิดการเสนอ จะแจ้งสถานการณ์ใหม่ล่าสุดให้ทราบจากโฮมเพจ


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

  • มีประสบการณ์การเรียนจำลองกันเถอะ! การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน

    วันที่ 25 เดือนเมษายน วันอาทิตย์ ・วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์

  • ทัศนศึกษาอาคารเรียนโอเคด้วย! คนที่อยากฟังการอธิบายเท่านั้นแบบรับคำโดยง่ายเป็นนี่! การชุมนุมเพื่ออธิบายโรงเรียน

    วันที่ 24 เดือนเมษายน วันเสาร์ ・วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม วันเสาร์

  • บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างออนไลน์หลายประเภท

  • งาน