ระบบการส่งเสริมด้านการศึกษา (นักเรียนต่างชาติ)

หนังสือชี้ชวนนักเรียนต่างชาติมีกำหนดการแสดงต่อสาธารณะชนต้นเดือนเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2564 ปีพ.ศ. 2565

เงินทุนการศึกษาที่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตอนขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียนถูกยกเว้นจาก

ระบบ TOHO GAKUEN การเรียนต่อต่างประเทศ scholarship student

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 นักเรียนต่างชาติของการเข้าโรงเรียน]
เพราะผลงานของโรงเรียนนี้การสอบเข้านักเรียนต่างชาติและผลงานโดยรวมกับสถานการณ์เข้าร่วมของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น กำหนดการเอา
เงินทุนการศึกษา : การยกเว้นที่ส่วนหนึ่ง ( 150,000 เยน) ค่าเล่าเรียนที่ในช่วงครึ่งแรกตอนที่ขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียนประจำปี 1

เงินทุนการศึกษา TOHO GAKUEN ผู้สำเร็จการศึกษาเด็กอนุบาล

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 นักเรียนต่างชาติของการเข้าโรงเรียน]
เป็นระบบที่ยกเว้นจากครึ่งราคาค่าแรกเข้า กรณีที่เด็กอนุบาลของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนี้เข้าเรียน กำหนดการเอาตามการปรากฏเรื่องขอร้องจากตัวจริงหรือผู้สำเร็จการศึกษา
เงินทุนการศึกษา : การยกเว้นที่ค่าแรกเข้าครึ่งราคาตอนที่ขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียน
※ช่วยติดต่อสอบถามถึงฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อก่อนการสมัคร (การส่งของ "ใบสมัครผู้สำเร็จการศึกษาเด็กอนุบาลการเข้าโรงเรียน" จำเป็นตอนที่การสมัคร)

ผู้สำเร็จการศึกษา TOHO GAKUEN ระบบ current students พี่น้องผู้ชายพี่น้องผู้หญิงเงินทุนการศึกษา

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 นักเรียนต่างชาติของการเข้าโรงเรียน]
เป็นระบบที่ยกเว้นจากครึ่งราคาค่าแรกเข้า กรณีที่พี่น้องผู้หญิงพี่น้องผู้ชายของผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนี้หรือ current students เข้าเรียน กำหนดการเอาตามการปรากฏเรื่องขอร้องจากตัวจริงหรือผู้สำเร็จการศึกษา current students กรณีที่พี่น้องผู้หญิงพี่น้องผู้ชายเข้าเรียนที่ปีเดียวกันระดับ ยื่นขอได้
เงินทุนการศึกษา: การยกเว้นที่ค่าแรกเข้าครึ่งราคาตอนที่ขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียน
※ช่วยติดต่อสอบถามถึงฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อก่อนการสมัคร (การส่งของ "ใบสมัครพี่น้องผู้ชายพี่น้องผู้หญิงการเข้าโรงเรียน" จำเป็นตอนที่การสมัคร)

เงินทุนการศึกษาที่การจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาถูกยกเว้นจากหลังจากการเข้าโรงเรียน

โปรแกรมนักเรียนต่างชาติการรับการส่งเสริมสนับสนุน

กำหนดผู้รับเข้าทำงานเพราะการแนะนำจากโรงเรียนที่อยู่ในทะบียนที่ระบบที่จ่ายเงินสนับสนุน Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology นักเรียนต่างชาติการเรียนรู้สำหรับนักเรียนต่างชาติ private expense ที่อยู่ในทะบียนมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาวิชาชีพและโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

■การจองระบบ (การแนะนำ) ระบบการมาญี่ปุ่นการเข้าห้องก่อน

[นักเรียนต่างชาติที่ทำการสมัครจากต่างประเทศเป้าหมาย]
ได้รับ Examination for Japanese University admission for International Students (EJU) ที่บ้าน และเป็นระบบที่โรงเรียนนี้แนะนำให้การสมัครที่เข้าสอบสำหรับ และได้รับการเข้าห้องในฐานะนักเรียนทุนโดยตรงในโรงเรียนนี้จากประเทศของตนเอง
เงินทุนการศึกษา: ลำดับต่อไปจ่าย 48,000 เยนจำนวนเงินต่อเดือน 1 ปี

การหลั่งไหลของการใช้การเข้าห้องที่ก่อนการมาญี่ปุ่น

 • 1

  เข้าสอบสำหรับวิชา "ภาษาญี่ปุ่น" ของ Examination for Japanese University admission for International Students ( EJU ) ที่บ้าน

  ช่วยเข้าสอบสำหรับวิชา "ภาษาญี่ปุ่น" ของ Examination for Japanese University admission for International Students ( EJU ) ที่ได้รับการดำเนินการในต่างประเทศ วันสอบของปีพ.ศ. 2563 ตามด้านล่าง
  วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 การสอบอันที่ 1
  วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563 การสอบอันที่ 2

 • 2

  ทำการสมัครจากประเทศของตนเองถึง TOHO GAKUEN

  ช่วยทำการสมัครที่ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ TOHO GAKUEN ทางไปรษณีย์โดยใช้ EMS

 • 3

  เข้าสอบสำหรับการรับสมัครแบบทั่วไปที่ทำที่ต่างประเทศ (เกาหลีไต้หวันฮ่องกง)

 • 4

  ประกาศการสอบผ่าน

  ส่งผลของ results ทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ที่ให้กรอกลงการโหวตการสมัคร

 • 5

  ขั้นตอนในการดำเนินการการเข้าโรงเรียน

 • 6

  การเข้าโรงเรียน

 • 7

  หลังจากการเข้าโรงเรียน TOHO GAKUEN แนะนำวิชา "ภาษาญี่ปุ่น" ของ Examination for Japanese University admission for International Students ( EJU ) ที่มีผลงานมากกว่า 200 ชิ้น

  ช่วยทำขั้นตอนในการดำเนินการที่กำหนดไว้ที่โรงเรียนสั่ง

 • 8

  การจ่ายเงินการเรียนรู้เงินสนับสนุน

ช่วยยืนยันเกี่ยวกับระบบการจองระบบการเข้าห้องที่ก่อนการมาญี่ปุ่นอย่างละเอียดจากโฮมเพจของ Japan Student Services Organization

นักศึกษาโรงเรียนหลักจำนวนมากใช้ระบบการจอง

■ระบบการจอง (สิ่งที่สุดยอด Examination for Japanese University admission for International Students ผลงาน)

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 นักเรียนต่างชาติของการเข้าโรงเรียน]
เล่าเรียนผลงานยอดเยี่ยมที่ Examination for Japanese University admission for International Students ( EJU ) และเป็นระบบการจองเพื่อนักเรียนต่างชาติการเข้าโรงเรียน private expense ที่มีกำหนดการในสถานศึกษาวิชาชีพ สำหรับคนที่ได้รับการตัดสินการจอง เงินสนับสนุนการเรียนรู้ถูกคนที่ได้รับการตัดสินการเอาจาก Japan Student Services Organization จ่าย
เงินทุนการศึกษา: ลำดับต่อไปจ่าย 48,000 เยนจำนวนเงินต่อเดือน 1 ปี

■เงินสนับสนุน Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology นักเรียนต่างชาติการเรียนรู้

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: นักเรียนชั้นปีที่ 2 ]
Japan Student Services Organization หน่วยงานบริหารแบบนิติบุคคลอิสระร่วมมือกับ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology และร่วมมือ และเป็นระบบที่ดำเนินการการจ่ายเงินเงินสนับสนุนถึงนักเรียนต่างชาติ private expense
เงินทุนการศึกษา: ลำดับต่อไปจ่าย 48,000 เยนจำนวนเงินต่อเดือน 2 ปี

ระบบ TOHO GAKUEN เงินทุนการศึกษา

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: นักเรียนชั้นปีที่ 2 ]
ตลอดระยะเวลาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน เป็นระบบที่เรียนยาก และยกเว้นจากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนทางเศรษฐกิจ จากบุคคลผลงานความตั้งใจการวิจัยของตัวจริง กำหนดการเอาในเอกสารยื่นและการสัมภาษณ์
เงินทุนการศึกษา : การยกเว้นจำนวนรวมที่ลำดับต่อไปค่าเล่าเรียนพอสมควรครึ่งปี 2 ปี
※การเปลี่ยนแปลงอาจจะก่อให้เกิดเนื้อหาระบบเช่นจำนวนเงินการส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นต้น ช่วยยืนยันรายละเอียดหลังจากการเข้าโรงเรียน

TOHO KAI " การให้กำลังใจความฝัน" ระบบเงินทุนการศึกษา

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: นักเรียนชั้นปีที่ 2 ]
เป็นระบบเงินทุนการศึกษาที่การชำระไม่จำเป็นอันเนื่องมาจาก TOHO KAI ขององค์กรสมาคมนิสิตเก่า ไปที่การทำให้เป็นจริงของ "ความฝัน" ในอนาคตในงาน ทำความพยายามซ้ำภายในและภายนอกการศึกษาเป็นประจำ และหลังจากการได้รับวุฒิปริญญา ถูกนักศึกษาที่ให้การช่วยเหลือการพัฒนาของสังคมและ TOHO KAI ได้จ่าย กำหนดการเอาในการพิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
เงินทุนการศึกษา: ลำดับต่อไปจ่าย 300,000 เยนขีดจำกัดสูงสุด 2 ปี
※การเปลี่ยนแปลงอาจจะก่อให้เกิดเนื้อหาระบบเช่นจำนวนเงินการส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นต้น ช่วยยืนยันรายละเอียดหลังจากการเข้าโรงเรียน

ระบบการให้การศึกษานักเรียนทุนที่ TOHO GAKUEN พิเศษ

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: นักเรียนชั้นปีที่ 2 ]
เลือกคนที่ผลงานรายปียอดเยี่ยมเป็นพิเศษและดีเลิศสำหรับบุคคลด้วยในคนที่เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของโรงเรียนนี้ และมุมานะกับการศึกษา และเงินทุนการศึกษาที่เท่ากันกับค่าเล่าเรียนเทอมปลายเป็นระบบที่ถูกจ่าย
เงินทุนการศึกษา: มูลค่าการมีลักษณะเหมาะสมค่าเล่าเรียนการจ่ายเงินครึ่งหลัง
※การเปลี่ยนแปลงอาจจะก่อให้เกิดเนื้อหาระบบเช่นจำนวนเงินการส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นต้น ช่วยยืนยันรายละเอียดหลังจากการเข้าโรงเรียน

Kyoritsu มูลนิธิทั่วไปเงินทุนการศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศการส่งเสริมด้านการศึกษามูลนิธิ

เงินทุนการศึกษา: การจ่ายเงิน 2 ปีจำนวนเงินต่อเดือน 100,000 เยน

เงินทุนการศึกษา Kioritz Corporation การบำรุงรักษาการส่งเสริมด้านการศึกษาทุน

เงินทุนการศึกษา: การจ่ายเงิน 1 ปีจำนวนเงินต่อเดือน 60,000 เยน
เป็นระบบที่ Kyoritsu มูลนิธิทั่วไปมูลนิธิการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศการส่งเสริมด้านการศึกษาจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติมีสัญชาติของประเทศในเอเชีย 2 อันตามที่ระบุด้านบน การมีชื่ออยู่ในทะเบียนหรือกำหนดการการเข้าโรงเรียนทำการสมัครผ่านทางโรงเรียนในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายมูลนิธินี้ที่รวมโรงเรียนนี้ (ในบุคคลนักเรียนต่างชาติสมัครไม่ได้) นอกจากนั้นได้รับการจัดหาให้เงินทุนการศึกษาของสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ กรณีที่กลายเป็นการเอาด้วยผลของการคัดเลือก

เงินสนับสนุนเขต ชินจิวคุนักเรียนต่างชาติการเรียนรู้

[สิ่งที่เป็นเป้าหมาย: นักเรียนชั้นปีที่ 2 ]
อยู่ในทะบียนสถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปในเขต ชินจิวคุ, จังหวัด โตเกียว และเป็นระบบที่เขต ชินจิวคุจัดหาเงินสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการพักอาศัยเขต ชินจิวคุที่ต้องการการช่วยเหลือเศรษฐกิจ เพราะนักเรียนต่างชาติที่การศึกษาบุคคลเหนือกว่าพร้อมกัน และชนะด้วยนักเรียนต่างชาติ private expense ใช้ชีวิตไปต่อไป
เงินทุนการศึกษา: ลำดับต่อไปจ่าย 240,000 เยนจำนวนเงินรวมประจำปี 2 ปี
※เป้าหมายสำหรับนักเรียนต่างชาติของการมีชื่ออยู่ในทะเบียนใน TOHO GAKUEN Film Techniques Training College


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

 • มีประสบการณ์การเรียนจำลองกันเถอะ! การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน

  วันที่ 25 เดือนเมษายน วันอาทิตย์ ・วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์

 • ทัศนศึกษาอาคารเรียนโอเคด้วย! คนที่อยากฟังการอธิบายเท่านั้นแบบรับคำโดยง่ายเป็นนี่! การชุมนุมเพื่ออธิบายโรงเรียน

  วันที่ 24 เดือนเมษายน วันเสาร์ ・วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม วันเสาร์

 • บริเวณมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างออนไลน์หลายประเภท

 • งาน