การเรียนต่อต่างประเทศอย่างยุติธรรม (การดำเนินการต่างประเทศ)

เรียนที่เกาหลีอย่างยุติธรรม

[กรุงโซล]

10/24 วันเสาร์ 10 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

10/25 วันอาทิตย์ 10 นาฬิกา 0 นาที - 16 นาฬิกา 0 นาที

   

เรียนที่ฮ่องกงอย่างยุติธรรม

[ฮ่องกง]

8/29 วันเสาร์ 13 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

8/30 วันอาทิตย์ 13 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที


 

การเข้าถึง

ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ TOHO GAKUEN Institute

〒4-5-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 160-0023
+81-3-3378-7531 ทีอีแอล (จากต่างประเทศ)
Free dial 0120-343-2610120-343-261
 (จากภายในประเทศญี่ปุ่น)
โต๊ะประชาสัมพันธ์เวลาวันธรรมดา 10 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที 
วันเสาร์ 10 นาฬิกา 0 นาที - 14 นาฬิกา 0 นาที

แผนที่


บริเวณมหาวิทยาลัย Open Campus ที่เปิดกว้าง

  • มีประสบการณ์การเรียนจำลองกันเถอะ! การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน

    วันที่ 27 เดือนกันยายน วันอาทิตย์ ・วันที่ 11 เดือนตุลาคม วันอาทิตย์

  • ทัศนศึกษาอาคารเรียนโอเคด้วย! คนที่อยากฟังการอธิบายเท่านั้นแบบรับคำโดยง่ายเป็นนี่! การชุมนุมเพื่ออธิบายโรงเรียน

    วันที่ 3 เดือนตุลาคม วันเสาร์ ・วันที่ 25 เดือนตุลาคม วันอาทิตย์

  • ความพิเศษงาน & การเข้าโรงเรียนที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน